Viết nội dung chuẩn SEO trực tuyến

Thế nào là một bài viết chuẩn SEO? Một bài viết chuẩn SEO cần hội tụ đủ các yếu tố từ khóa xuất hiện trong các thẻ Title, Meta Description, Heading (h1) và Hình ảnh. Trong nội dung, từ khóa phải đáp ứng một mật độ tối thiểu là 3-5% so với toàn bộ nội dung chính.

Chỉ nhập duy nhất từ khóa chính

Độ dài tối thiểu của từ khóa là 3 ký tự, tối đa là 255 ký tự

Tên họ tác giả không phải là từ khóa, đừng cố gẳng thử nhé! Tác giả không thích điều đó.

Hướng dẫn sử dụng

  1. Nhập từ khóa bạn muốn viết nội dung. Ví dụ "công cụ seo miễn phí"
  2. Sau đó nhấn Bắt đầu miễn phí để tiến hành viết nội dung chuẩn SEO.
  3. Thực hiện viết nội dung và lưu lại kiểm tra tổng số điểm, bài viết chuẩn SEO là bài viết đạt tổng số điểm hoàn thành từ 90% trở lên

Điểm nổi bật của công cụ viết nội dung