Chúng tôi đã nâng cấp!

Xin chào bạn, chúng tôi rất trân trọng tình cảm bạn đã dành cho Reputation.vn trong suốt 05 năm qua. Chúng tôi đã phục vụ MIỄN PHÍ hàng chục ngàn anh chị em ngành SEO để triển khai các nội dung SEO cho mình.

Để phục vụ tốt hơn chúng tôi đã thay đổi Reputation.vn thành ứng dụng SaaS https://app.seofinger.vn với nhiều nâng cấp mạnh mẽ

Một số tính năng chỉ có trên SEO Finger.
Đăng ký ngay

Tôi muốn kiểm tra từ khóa mới? BẤM VÀO ĐÂY và không nên sửa lại nội dung trên trang này nếu không được yêu cầu từ người gửi.

Từ khóa chính (0.00%)
bồ (), kết (), túi (), lọc (), mua ()
Từ khóa phụ (0.00%)

Hoàn thành 8%

Title (20%) / 1 từ

 • Đã có thẻ tiêu đề
 • Thẻ tiêu đề đã đạt đủ độ dài
 • Thẻ tiêu đề không vượt quá 15 từ và 70 ký tự
 • Đã có từ khóa chính trong thẻ tiêu đề
 • Đã có các từ khóa phụ trong thẻ tiêu đề

Meta Description (20%) / 1 từ

 • Đã có thẻ mô tả nội dung
 • Thẻ mô tả nội dung đã đạt đủ độ dài
 • Thẻ mô tả nội dung không vượt quá 40 từ và 200 ký tự
 • Đã có từ khóa chính trong thẻ thẻ mô tả nội dung
 • Đã có các từ khóa phụ trong thẻ mô tả nội dung

Heading (0%)

 • Đã có thẻ Tiêu đề trang (h1)
 • Không bị trùng lặp thẻ Tiêu đề trang (H1)
 • Thẻ Tiêu đề trang có chứa từ khóa chính
 • Đã có thẻ Chủ đề trong trang (h2)
 • Có ít nhất 2 thẻ chủ đề trong trang (h2)

Image (0%)

 • Có ít nhất một hình ảnh trong bài viết
 • Có viết nội dung ALT cho tất cả hình ảnh
 • Có từ khóa chính trong nội dung ALT của hình ảnh

Content (0%) / 1 từ

 • Nội dung đạt độ dài tối thiểu 300 từ
 • Từ khóa chính xuất hiện chính xác ở đoạn văn bản đầu tiên của nội dung
 • Từ khóa chính đạt đủ mật độ tối thiểu 1% của nội dung
 • Từ khóa chính không vượt quá 3% nội dung
 • Các từ khóa phụ xuất hiện tối thiểu 1% bên trong nội dung